Música de la semana

 

Com ho pogut anar escoltant aquest curs hem substituit

el timbre que marca les sessions per una cançó diferent

cada vegada. Anirem informant de l’estil de cançons que

sonaran durant la mateixa semana i més endavant inten-

tarem donar participació a tota la comunitat educativa.