Personal docent

EQUIP DIRECTIU

Maciana Alomar, Directora

Isabel Miró, Cap d’Estudis

Cati Alzamora, Secretària

      

     

 

 

 

 

 

 

 

INFANTIL

3 ANYS

Elienor Cantallops 3 A

Mª Magdalena Crespí 3 B

Maria Fornés 3 C

      

 

 

 

 

 

 

4 ANYS

Rafela Ribas 4 A

Xisca Crespí 4 B

Bàrbara Mesquida 4 C

      

 

 

 

 

 

 

5 ANYS

Margalida Mir 5 A

Joan Barceló 5 B

Esperança Seguí 5 C

   

 

 

 

 

 

 

 

MESTRES DE SUPORT

Mª Antònia Alenyar +1

Aina Ferrer +2

Xisca Bauzà ATE

   

 

 

 

 

 

 

 

PRIMÀRIA

1r CURS

Ariadna Murillo 1r A

Cristina López 1r B

Eva Gálvez 1r C

      

 

 

 

 

 

 

2n CURS

 

Antònia Torelló 2n A

Margalida Tugores 2n B

Mª Rosa Garcia 2n C

     

 

 

 

 

 

 

 

3r CURS

 

4rt CURS

 

5è CURS

 

6è CURS

 

ESPECIALISTES

ANGLÈS

 

EDUCACIÓ FÍSICA

 

EQUIP DE SUPORT

 

MÚSICA

 

RELIGIÓ

 

 

ATE

 

E.O.E.P