Personal docent

EQUIP DIRECTIU

Maciana Alomar, Directora

Isabel Miró, Cap d’Estudis

Cati Alzamora, Secretària

      

     

 

 

 

 

 

 

 

INFANTIL

3 ANYS

Elienor Cantallops 3 A

Mª Magdalena Crespí 3 B

Maria Fornés 3 C

      

 

 

 

 

 

 

4 ANYS

Rafela Ribas 4 A

Xisca Crespí 4 B

Marga Quetglas 4 C

         

Bàrbara Mesquida 4 C

 

 

 

 

5 ANYS

Margalida Mir 5 A

Joan Barceló 5 B

Esperança Seguí 5 C

   

 

 

 

 

 

 

 

MESTRES DE SUPORT

Mª Antònia Alenyar +1

Aina Ferrer +2

Xisca Bauzà ATE

   

 

 

 

 

 

 

 

PRIMÀRIA

1r CURS

Ariadna Murillo 1r A

Margalida Bonnin 1r B

Cristina López 1r B

         

Eva Gálvez 1r C

 

2n CURS

 

Antònia Torelló 2n A

Margalida Tugores 2n B

Mª Rosa Garcia 2n C

     

 

 

 

 

 

 

 

3r CURS

Margalida Rosselló 3r A

Joana Gost 3r B

Catina Cladera 3r C

      

 

 

 

 

 

 

 

 

4rt CURS

Magdalena Soler 4t A

Mª Magdalena Marimón 4t B

Xisca Martorell 4t C

      

 

 

 

 

 

 

 

5è CURS

Martí Fornés 5 A

Bàrbara Castelló 5 B

Cati Tous 5 C

     

 

        

 

 

 

 

 

 

 

6è CURS

Mª Antònia Cladera 6è A

José Cuevas 6è B

Bel Mas 6è C

      

Marta Pascual 6è D

 

ESPECIALISTES

ANGLÈS

Cati Pons

Rafel Palou

Carme Gallardo

     

Antònia Llompart

MÚSICA

Miquel Angel Fornés

Inès Carrasco

   

 

 

 

 

 

 

 

EQUIP DE SUPORT

Xisca Nicolau, Orientadora

Martina Ramis, PT 1

Miquel Angel Pérez, PT 2

      

   

 

 

 

 

 

 

 

Joan Pons, AD

Damià Estelrich, AL

  

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓ FÍSICA

Cati Alzamora

José Cuevas

Miquel Serralta

      

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIÓ