Normes del menjador

                                                                  comedor 2

 1. Ens rentarem les mans abans d’entrar a dinar.
 2. Farem fila per entrar al menjador, sense crits ni empentes.
 3. Seurem a la taula tranquils i amb posició correcte.
 4. Utilitzarem un to de veu suau i agradable.
 5. Farem ús correcte dels coberts i utilitzarem el tovalló.
 6. Menjarem de tot a un ritme correcte.
 7. Mastegarem bé els aliments, amb la boca tancada i no parlarem amb la boca plena.
 8. Vigilarem que no caigui menjar fora del plat.
 9. Demanarem les coses amb educació.
 10. Col·laborarem amb els monitors en les tasques del menjador.

 

foto menjador