Escola matinera

El centre té servei d’escola matinera.

El seu horari és: De 06:30 a 09:00 h de dilluns a divendres.

33€ mensuals, si són socis d’APIMA.

38€ mensuals, si no són socis d’ APIMA.

Dies esporàdics: 3€ dia socis d’APIMA i 5€ si no són socis d’APIMA.

Contacte: Bàrbara M. Alomar.

Deixeu una resposta