Matrícules

  CURS ESCOLAR 2017-2018

Ja teniu a la pàgina web escolaritzacio.caib.es la informació i documentació referent al procés d’admissió curs 17-18.

Podeu matricular el/la vostr@ fill/a de 2 maneres:

1. TRÀMIT TELEMÀTIC: Llegiu la informació a l’adreça anterior a l’apartat SOL:LICITUDS

2. TRÀMIT PRESENCIAL:

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS: Del 2 al 12 de maig

HORARI :

dilluns de 10:00 a 11:00 hores

dimarts, dimecres, dijous i divendres de 9:00 a 10:000 hores

dimecres i divendres de 12:00 a 14:00 hores

dimarts i dijous de 13:00 a 14:00 hores

LLISTES PROVISIONALS D’ADMESOS: Dia 9 de juny

RECLAMACIONS: Del 9 al 13 de juny

RESOLUCIÓ DE LES RECLAMACIONS: Dia 14 de juny

LLISTES DEFINITIVES: Dia 16 de juny

MATRICULACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA : Del 22 al 27 de juny. ( Es fa automàticament, no fa falta tornar venir al centre, excepte les sol.licituds telemàtiques que SÍ han de presentar la documentació que es sol.licita)

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ADJUNTAR A LA SOL.LICITUD: 

– Sol.licitud d’escolarització signada pel pare i per la mare.

– Original i fotocòpia DNI/ NIE/ PAS del pare, mare, alumne.

– Certificat d’empadronament de l’alumne.

– Fotocòpia  de la cartilla de vacunes.

– Original i fotcòpia del llibre de familia (espanyols) ò certificat de naixement.

– Fotocòpia de la targeta sanitària.

– 1 foto carnet.

-CERTIFICAT D’INGRÈS AL BANC (L’ingrés també es pot fer per internet o transferència des de qualsevol oficina bancària). Nombre Compte Banc:

ES38 0487 2063 28 2000006173  BMN SA NOSTRA

Educació infantil: 53 euros ( Família nombrosa 45 € )

Educació primària: 38 euros ( Família nombrosa 34 € )

2 Comentaris fins ara

pascalePublicat al11:40 am - febr. 26, 2014

Hola bon día, som una familía que venim a viure a Son Serra de Marina, te que acabar el segon trimestre a Costitx.. i després l’intenció es matricular-la a la vostra escola, en gradaría saber…. si puc matricular-la per que pugui acabar quint curs, en vosaltres, ja que tenc que mudar-me sense falta, i no vui que la nina perdi el curs… te deu anys… i com he dit abans acabaría el quint de segon sicle….. si poden fer el favor, de respondre el meu email, gracies, per la seba atenció,
la Meba direcció de Son Serra de Marina es, calle argentina nº 53,
el meu teléfon es el 666438398

Pascale

CEIP Vora MarPublicat al1:03 pm - març 4, 2014

Bon dia,

No hi haurà cap problema en què la nina faci el tercer trimestre al nostre centre.
Quan vulgui passin per l’escola per matricular-la.
A l’apartat de Informació del centre/secretaria/matricula trobarà tota la documentació que ha d’aportar al centre.
Si necessita sabre alguna cosa més, no dubti en demanar-ho.
El telèfon del centre és 971850806 i l’email ceipvoramar@educacio.caib.es
Saludos cordials.

Deixeu una resposta